Agaçdan ýasalan bambuk agaç süýüm tagtasy toplumlaýyn diwar paneli

Gysga düşündiriş:

1.Bambuk süýümli tagta (integral diwar, içi boş diwar)

2.Bambuk gaty uly tagta (agaçdan ýasalan panel)

3.Bambuk kömür süýümi (uglerod kristal gaty uly tagta)

4. Gril tagtasy (içi panjara we gaty agaç panjara)

5. Düşündiriş diwar çap etmek (integral fon çap suraty)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Arza Myhmanhana, Villa, kwartira, ofis binasy, hassahana, mekdep, söwda merkezi, sport meýdançalary, dynç alyş desgalary, supermarket, ammar,
Ussahana, seýilgäh, ferma jaýy, howly, aşhana, hammam, öý ofisi, myhman otagy, ýatylýan otag, naharhana, zal, öý bar, sport zaly, kir ýuwulýan ýer
Dizaýn stili Döwrebap
Ulanylyşy Oorapyk diwar paneli
Material Bambuk süýümi
Aýratynlyk Suw geçirmeýän, ýangyna garşy, poslama garşy, arassalamak aňsat, ekologiýa taýdan arassa
Faceüzü Laminirlenen
Reňk agaç dänesi, mermer we imitlenen diwar kagyzy
Üstünlik Ojakdan goraýan + suw geçirmeýän + çyzmaga garşy
Aýratynlyk ECO-dostlukly + ýangyn + suw geçirmeýän
 

Aýratynlyklary

1. Suw geçirmeýän we çyglylyga garşy, adaty bezeg galyndylaryny çözmek üçin kynçylykdan çykyň.

2. Daşky gurşawy goramak boýunça milli gurluşyk materiallary, ýagny maşgala saglygyny goramak üçin ulanylyp bilner.

3. Fireangyn saklaýjy önümler, ulanmak üçin has ygtybarly.

4. Bezeg siklini gysgaldyň, adaty bezegden ýarym esse köp.

5. Saýlamak üçin köp stil bar, saýlamak üçin 600 töweregi reňk we dürli bezeg stilleri dizaýn edilip bilner.

6. Çydamly, deformasiýa ýok, emeli zeper ýok, 30 ýyldan gowrak wagt ulanyň.

7. Arassalamak aňsat, birleşdirilen diwar paneliniň üstüni çyg mata ýa-da suw bilen arassalap bolýar.

8. Integrirlenen paneldäki ýapyk potolok, diwary goramak we öý bezegi we gurallary üçin ulanyp boljak köp sanly amaly bar.

9. Ses izolýasiýa täsiri, integrirlenen material içi boş gurluşyň dizaýny bolup, ses we temperaturany netijeli peseldip biler.

10. costokary çykdajyly öndürijilik, jaýy bezemek üçin toplumlaýyn materiallardan peýdalanmak gaty ýokary atmosfera, bahasy adamlara gaty ýakyn.

a

Hakykatdanam, bu zatlaryň haýsydyr biri sizi gyzyklandyrýan bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.Jikme-jik spesifikasiýalary alanyňyzdan soň size sitata bermekden hoşal bolarys.Islendik talaplary kanagatlandyrmak üçin şahsy hünärmenimiz bar, gözlegleriňizi ýakynda kabul ederis diýip umyt edýäris we geljekde siziň bilen bilelikde işlemek mümkinçiligimize umyt baglaýarys.Guramamyza göz aýlamak üçin hoş geldiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň