Bezeg we mahabat çap etmek üçin oýulan Pvc sahypalary

Gysga düşündiriş:

Goşmaça zatlar galyp tagtalaryny, sport enjamlaryny, köpeldýän agaçlary, plýa beachyň çyglylygyna garşy desgalary, suwa çydamly agaçlary, sungat esbaplaryny we sowadyjy ammarlary öz içine alýan taslamalary öz içine alýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Haryt görnüşi PVC mugt köpük tagtasy
Material pvc material
Ölçegi 1220 * 2440 mm ýa-da özleşdirilen
Galyňlyk 1-50 mm ýa-da özleşdirilen
Dykyzlygy 0.32-0.35g / cm3
Reňk Gyzyl, sary, ýaşyl, gök, gara ak ýa-da özleşdirilen
Custöriteleşdirilen Galyňlygy, ululygy we reňki düzülip bilner
Goşundy Mahabat, mebel, çap, gurluşyk.etc
Bukja 1 plastmassa halta 2 karton 3 palet 4 Kraft kagyz
Söwda şertleri 1.MOQ: 100 kilogram
2. Töleg usuly: T / T, Western Unionyň pul geçirmesi, pul gramy, PayPal (30% goýum, gowşurylmazdan ozal balans)
3. Eltip beriş wagty: goýumy alandan 6-9 gün soň
Eltip bermek 1. Okean ugratmak: 10-25 gün
2. Howa gatnawy: 4-7 gün
3. DHL, TNT, UPS, FedEx ýaly halkara ekspress, 3-5 gün (gapydan-gapy)
Mysal Mugt nusgalar bar

Önümlerimiz ýokary hilli we arzan bahadan.Bahasy ululygyna we satyn alyş mukdaryna görä ylalaşylyp bilner.

Önümiň artykmaçlygy

1. Suw geçirmezlik
2. ýylylygy goramak
3. fantastiki izolýasiýa
4. Poslama
5. Dowam edýän zäherli reňk saklamak
6.Söndüriji we ýangyn söndüriji
7. ýokary täsir güýji bilen gaty we gaty
8. oňat termoform materialy bolmak, oňat plastisit bolmak

A.

Haryt amaly

1. Mahabat: hünärmen ekrany çap etmek, düşündiriş tagtasy, reňk belgisi, ýazuw maşynkasy, sergi tagtasy we ş.m.

2. Binalaryň bezegi, şol sanda ammarlar, ulaglaryň interýerleri, metro, bug gämileri, awtobuslar we potoloklar.

3. Binagärlik: penjire çarçuwalary, ýagtylyk bölekleriniň ähli görnüşleri, oda çydamly aşhana gap-gaçlary, ses päsgelçilikleri, bölek tagtalary we aşhana gap-gaçlary.

4. Senagat pudagynda daşky gurşaw, poslama we çyglylygy goramak in engineeringenerligi

5. Goşmaça zatlar galyp tagtalaryny, sport enjamlaryny, köpeldýän agaçlary, plýa beachyň çyglylygyna garşy desgalary, suwa çydamly agaçlary, sungat esbaplaryny we sowadyjy ammarlary öz içine alýan taslamalary öz içine alýar.

A.

Nähili ulanmak

 • Plastiki örtük, membrana bilen örtülen we çap
 • Adaty enjamlar we gurallar bilen gaýtadan işlenip bilner.
 • Kebşirlemek we daňmak
 • Kesmek we kesmek
 • Gyzdyrylanda egilmek, termiki emele gelmek
A.

Gaplamak maglumatlary

 • Dykylmazlyk we çyzylmazlyk üçin agaç guty goragy;
 • Easyeňil gurama üçin goragly film;
 • Çyglylyga garşy kagyzdan ýasalan owadan we sahy paket;
 • Kesgitli demir list bilen berk tussaglyk;E. Kesgitli demir gulpy bilen daşamak.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň