ÖNÜMLERimiz

index_company

Gysgaça giriş

Gözleg we ösüş boýunça ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly kärhana;täze agaç-plastmassa daşky gurşawy goramak gurluşyk materiallaryny we PVX köpük tagtasyny öndürmek we satmak.

Koprak oka

BIZ hakda

Jiepin

Jiepin

PVC köpükli tagta önümçiligine üns beriň.Tehnologiýa ýygnamak we güýç kepilligi.PVC köpük önümleri öndürýän kärhanalaryň birinde önümçiligi, satuwy we hyzmaty düzüň.

Iň ýokary hil

Iň ýokary hil

Hil kepilligi Hil gözegçiliginiň gatlaklary, hiline berk gözegçilik ediň.Giňişleýin gözden geçirmek üçin her topar önüm, Sagdyn daşky gurşawy goramak, çydamly.

Çalt eltip bermek

Çalt eltip bermek

Göni öndürijiler, orta öndürijilikli önümçilikde tapawut ýok.Aralyk baglanyşygy tygşytlaň, aýlaw gysga, çalt eltip, ýöriteleşdirilen önümçiligi üpjün edip biler.