Şkaflar üçin birleşdirilen mebel panelleri

Gysga düşündiriş:

Lighteňil, ekologiýa taýdan arassa we 100% gaýtadan işlenýär

Ajaýyp çap etmek, gaýtadan işlemek we öndürijilik

Ojakdan goraýan, suw geçirmeýän, çyglylyga we himiki çydamly

Çydamlylyk we ýokary täsir

Garrylyga we solmazlyga, ömri 5-8 ýyl


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Haryt Galyňlyk Ini Uzynlyk Dykyzlygy Reňkler Faceüzü
PVC mugt köpük tagtasy / list / panel 1-5mm 1220mm Omörite ululyklar bar 0.50-0.90g / sm3 Piliory ak, gök, ak, Talabyňyza görä ýalpyldawuk, mat, dokma, çäge ýa-da başga dizaýn
1-5mm 1560mm
1-5mm 2050mm
PVC Celuka köpük tagtasy / list / panel 3-40mm 1220mm Omörite ululyklar bar 0.30-0.90g / sm3 Piliory ak, gök, ak,
3-18mm 1560mm
3-18mm 2050mm
PVC Bilelikdäki köpük tagtasy / list / panel 3-38mm 1220mm Omörite ululyklar bar 0.55-0.80g / sm3  
3-18mm 1560mm Piliory ak, gök, ak,
3-18mm 2050mm  
Önümiň köp konfigurasiýasy bolany üçin, önümiň zerur galyňlygyny we ululygyny almak üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.
A.

Lighteňil, ekologiýa taýdan arassa we 100% gaýtadan işlenýär

Ajaýyp çap etmek, gaýtadan işlemek we öndürijilik

Ojakdan goraýan, suw geçirmeýän, çyglylyga we himiki çydamly

Çydamlylyk we ýokary täsir

Garrylyga we solmazlyga, ömri 5-8 ýyl

Haryt barada umumy maglumat

1.PVC köpük sahypasy ýeňil, köptaraply, fl göze görnüp duran we çydamly köpükli PVX sahypasy, mahabatda ulanmak üçin amatly we
2. gurluşyk.
3.PVC köpük sahypasy elýeterli iň ak ýüzüni görkezýär we sanly ated atly printeriň köpüsi tarapyndan üstünlikli synag edildi.
4. öndürijiler.Çap edijiler we mahabat berijiler ýokary hilli displeýleri öndürmek üçin yzygiderli tekiz we ýagty ýüzünden peýdalanmaýarlar.
5.PVC köpük sahypasy adaty gurallar we enjamlar bilen aňsatlyk bilen işlenýär, kesilýär we ýasalýar we çap edilip, boýalyp ýa-da
6. laminirlenen.

Esasy peýdalary

 • Faceüzü açyk ak, tekiz we birmeňzeşdir.Mat ýa-da ýalpyldawuk görnüşler adaty.
 • Gowy izolýasiýa sebäpli pes ýylylyk geçirijisi
 • Zäherli däl
 • Ajaýyp ýangyjy: öz-özüni öçürmek
 • Gaty PVX listleriň agramynyň ýarysy bolan PVC listler
 • Şol bir galyňlyk üçin arzan baha
 • Ajaýyp mehaniki aýratynlyklary
 • Adaty gurallar, yzlar we boýaglar bilen gowy işledi.
 • Baglamak, dyrnaklamak we boltlamak ýönekeý.
 • Suwuň siňdirilmegi pesdir.
 • Himiki garşylyk gaty gowy.

Goýmalar

1. Alamatlar, bildiriş tagtalary, displeýler we sergi stendleri

2. Ekrany çap etmek we lazer bilen işlemek

3. Termoformirlenen komponentler

4. Arhitektura, içki we daşarky dizaýn

5. Aşhana we hammam şkaflary, mebel

6. Diwarlar we bölekler, şeýle hem diwar bilen örtmek


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň