Mebel üçin ýokary ýalpyldawuk Pvc köpükli ak reňkli ak reňk

Gysga düşündiriş:

PVC bilelikde ekstrudirlenen köpük tagtasy näme

Ak PVC bilelikde ekstrudirlenen köpük tagtasy, ekstruziýa prosesi ulanylyp öndürilýär, bu bolsa öýjükli pvc ýadrosy we gaty pvc daşky derileri bilen çäge tagtasynyň gurluşyna getirýär.Bu ýeňil agramly, giňeldilen gaty PVC köpük tagtasy, PVC bilen bilelikde köpükden has ýumşak we has ýalpyldawuk ýüz.Faceerüsti enjamlar, stoluň üstleri, gaýyklar, gämiler, ulaglar, otlylar, aşhana şkaflary, hammam şkaflary we beýleki mebel ýaly köp sanly programmada celuka-dan ýokarydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
Material: PVC
Gaýtadan işlemek hyzmaty: Kesmek
Reňk: Ak ýa-da reňkli
Hil: A synp
Aýratynlyk: Suw geçirmeýän
Bukja: PE sumka ýa-da karton ýa-da palet

Önümiň beýany

PVC bilelikde ekstrudirlenen köpük tagtasy näme

Ak PVC bilelikde ekstrudirlenen köpük tagtasy, ekstruziýa prosesi ulanylyp öndürilýär, bu bolsa öýjükli pvc ýadrosy we gaty pvc daşky derileri bilen çäge tagtasynyň gurluşyna getirýär.Bu ýeňil agramly, giňeldilen gaty PVC köpük tagtasy, PVC bilen bilelikde köpükden has ýumşak we has ýalpyldawuk ýüz.Faceerüsti enjamlar, stoluň üstleri, gaýyklar, gämiler, ulaglar, otlylar, aşhana şkaflary, hammam şkaflary we beýleki mebel ýaly köp sanly programmada celuka-dan ýokarydyr.

A.

PVC bilelikde ekstrudirlenen köpük tagtasynyň artykmaçlygy

1. smootheňil, saklamak we gaýtadan işlemek, tekiz we gaty ýüzler bilen
2. Ses we ýylylyk izolýasiýasy, sesiň siňdirilmegi we çyzylmagyna garşylyk
3. Suw geçirmeýän, ýangyna garşy, öz-özüni öçürýän we çyglylyga çydamly
4. Pyçak, arra, çekiç we buraw ýaly adaty gurallary ulanyp ýönekeý ýasama.
5. Ekrany çap etmek, reňklemek we gurnamak üçin ulanyp boljak tekiz ýer.
PVC ýelimleri PVC elementlerini birleşdirmek üçin ulanylýar.
6. Termiki şekillendiriş, termiki egilmek we eplenmek mümkin.

Önümçilik aýratynlyklary

1. Pyçak, arra, çekiç we buraw ýaly adaty gurallary ulanyp ýönekeý ýasama.
2. Ekrany çap etmek, reňklemek we gurnamak üçin ulanyp boljak tekiz ýer.
PVC ýelimleri beýleki PVC elementlerini birleşdirmek üçin ulanylýar.
3. Termiki şekillendiriş, termiki egilmek we eplenmek mümkin.

Arza

1) Vanna kabineti

2) Aşhana kabineti

3) Stol

4) Tekst

5) Diwar şkaflary / şkaflar

6) alamatlar

7) Hasap tagtalary

8) Görkezilýär

9) Sergi stendleri

A.

Söwda hyzmatdaşlygy

Bütin dünýäde bu pudakdaky köp sanly kompaniýa bilen güýçli we uzak möhletli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürdik.Müşderilerimiz, maslahat beriş toparymyz tarapyndan berlen satuwdan soňky gyssagly we hünärmenlerden hoşal boldular.Jikme-jik önüm maglumatlary we aýratynlyklary doly gözden geçirmek üçin size berler.Kompaniýamyza mugt nusgalar we kompaniýa çekleri berlip bilner.Portugaliýada gepleşikler elmydama kabul edilýär.Sizden talaplary alaryn we uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýola goýaryn diýip umyt edýärin.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň