Içerki bezegleri diwar bilen örtmek üçin gaty plastik Pvc köpük tagtasy

Gysga düşündiriş:

Model belgisi PVC köpük tagtasy
Material PVC, PVC + Kalsiý karbonat + stabilizator + beýleki himiki goşundylar
Gaýtadan işlemek hyzmaty Kesmek, galyplamak, oýmak
Reňk Ak we reňkli
Gaplamak PE filmi, Plastiki halta, Karton guty, Agaç palet, Kraft kagyzy
Arza Mahabat, kabinet, gapy, mebel ýasamak
Aýratynlyk Suw geçirmeýän, ýangyn saklaýjy, gurşunsyz

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. suwa çydamly, çyglylyga, galyndylara çydamly, ýangyna garşy, aýazdan goraýan, poslama garşy, güjüklere garşy, ýylylygy tygşytlamak, ses izolýasiýasy, şok siňdirişi we beýleki häsiýetler

2. Oýmak, kesmek, oýmak, burawlamak, taýaklamak, dyrnaklamak, meýilleşdirmek, ýelimlemek, eplemek, ýummak, ýyladyş emele getirmek, ýylatmak we beýleki gaýtadan işlemek aýratynlyklary

3. Gyzgyn ereýän kebşirleme, PVX ýelim baglanyşygy, ýelim baglanyşygy, dyrnak we beýleki meseleler.

4. surfaceerüsti UV çap edilen, reňkli çap edilen, sepilen, çap edilen, çarçuwaly, ýüpek ekranly, reňklenen, 3D oýulan, 3D çap edilen we beýleki amallar bolup biler.

PVC köpük ulanmak

Mahabat: Bellik tagtalary, sergi tagtalary, ekran çap tagtalary, çözüji çap tagtalary we oýma tagtalary mahabatyň ähli görnüşleri.

Gurluşyk: Daşarky diwar diwarlary, bezeg üçin içki tagtalar, ýaşaýyş jaýlary, ofisler, köpçüligiň dykyz tagtasy, täjirçilik maksatly öz-özüňi bezemek, tozan däl ýapyk tagtalar, potolok tagtalary

Senagat: Gämiler, uçarlar, awtoulaglar, otly wagonlary, esasy derejeli wagon potoloklary, içerki bezeg üçin tagtalar, himiýa senagatynda antisepsis taslamasy, termiki galyplaýyş bölegi, sowadyjy üçin tagtalar, sowuklygy saklaýan ýörite taslama, daşky gurşawy ulanmak üçin tagtalar we ş.m.

Programma ation diapazony

1. GÖRNÜŞ-ýarym çap etmek, oýmak. Mahabat çyzgysy board tagtany ýa-da bellik tagtasyny görkezmek;
2. FURNITURE SANATÇY sanitariýa desgasy, hajathana bezegi, ýokary derejeli kabinet üçin içki tagta we ş.m.
3. ARHITEKTURAL GÖZEGÇILIK Binanyň üstki tagtasy.indoorupholstering tagtasy
gurluşyk.C täjirçilik bezeg tagtasy.Toz geçirmeýän tagta.Şift tagtasy
4. GÖRNÜŞ bugy, uçar, awtobus, otly wagony, ýokarky, içki aşagy, içki bezeg tagtasy.
5.HIMIKI INDUS Himiki antisepsis pudagyny synap görüň. Atylylygy emele getirmek ,
sowuk saklaýyş tagtasy. ýörite sowuk saklaýyş taslamasy. daşky gurşaw tagtasy.
6. BAŞGA MAKSATLAR ÜÇIN GÖRNÜŞ tagtasy
Gurallar.seashore dampproof facillity. suw geçirmeýän materiallar.materiallary owadanlamak.

a

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň